top of page

קורס נהיגת מירוצים

מטרת הקורס - למידת נהיגת מירוצים ברמה הגבוהה ביותר ללא הגבלת מהירות 
הוספת נהגים לליגות הקיימות בארץ, שיפור תרבות הנהיגה ולימוד נהיגה נכונה מגיל 12.
הקורס מחולק ל2:
1. תאוריה (למידה בחדר הדרכה) כ- 45 דקות
*בטיחות - דגלים וסימנים מוסכמים במירוץ.
* הקארטינג - תפעול נכון וציוד בטיחות.
*המסלול - הכרת המסלול והסבר על נהיגת מירוצים.
*עולם המירוצים - הסברים על הליגות השונות.
2. מעשי (נהיגה במסלול) כ - 75 דקות
*הליכה רגלית - הכרות עם המסלול.
*מקצה חימום - הכרות של המסלול והקארטינג בנהיגה
*מקצה קונוסים - למידת קו נסיעה נכון על המסלול ע"י עזר וסימון.
*מקצה פתיחת מצערת - הורדת הגבלת המהירות והתנסות ראשונית.
*מקצה מירוץ - הדמיית מירוץ ביו חברי הקורס.

**בסוף הקורס כל משתתף יקבל רישיון נהיגת מירוצים אשר יאפשר לו להשתתף במירוצי הליגה השונים ברחבי הארץ ואפשרות לנהוג ללא הגבלת מהירות בקארטינג 4 פעימות במסלולים השונים ברחבי הארץ.**

**הקורס הקרוב מתקיים בתאריך 28.5.24 בתאום מראש בסניף חדרה**
**הקורס הבא אחריו מתקיים בתאריך 3.6.24 בתאום מראש בסניף ראשל"צ**
**הקורסים מועברים ע"י האקדמיה לקארטינג**

לפרטים נוספים - 0775370017
IMG_2532.JPG
bottom of page