top of page

 

הדרכה: למידת החוקים, הזכויות והחובות של הנהג, משמעות הדגלים וכללי התנהגות בזמן מירוץ.

מקצה היכרות: 10 דקות חימום להכרת המסלול והקארטינג לפני המרוץ.

מקצה מדידת זמנים: 10 דקות לקביעת ההקפה המהירה ביותר.

*מקצה ההיכרות ומקצה מדידת הזמנים ללא הפסקה בינהם*

מירוץ גמר: 10 הקפות גמר לפי מדידת הזמנים לקביעת המנצח הגדול.

(בקבוצות עד 32 משתתפים, כולם בגמר!)

טקס מרגש בפודיום: חלוקת מדליות למנצחים והתזת השמפניה המסורתית.

זמן הפעילות ל- 10 משתתפים כ- 60 דקות, 

מעל 10 משתתפים זמן הפעילות יתארך.

מחיר: 150 ש״ח (כולל מע״מ) למשתתף.

**לא בשבתות וחגים**

תחרות אישית

Image-1.jpg
bottom of page